O NÁS

12 rokov jednotka v poradenstve a klientského servisu v oblasti sprostredkovania a dovozu betónu na Západnom Slovensku.

Naša spoločnosť prináša nový pohľad na objednávanie a dodanie betónových zmesí priamo k zákazníkovi. Výrobe, predaju a navrhovaniu betónov sa venujeme už 12 rokov.

Zabezpečujeme dodávku a čerpanie betónových zmesí pre rôzne stavebné konštrukcie, počnúc realizáciami malých rodinných domov, priemyselnými stavbami, čističkami odpadových vôd až po náročné diaľničné projekty.

Vzhľadom na dlhoročné odborné skúsenosti vieme garantovať dodávky kvalitného betónu od certifikovaných výrobcov.
Poznáme prostredie výroby betónu, certifikácie betónu a požiadavky na životné prostredie. Poradíme Vám s návrhom betónu a jeho špecifikácia pri výstavbe Vašej stavby.
Neváhajte objednať si betón u nás a ste len krôčik k spokojnému užívateľovi betónových konštrukcií.

 

Tešíme sa na spoluprácu.